SBB Erkend Leerbedrijf

 

Goede leerbedrijven zijn onmisbaar. Hier maken studenten kennis met de praktijk en leren ze wat van hen wordt verwacht. Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. 

 

Skin Activity biedt een werkplek die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De student moet het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Wij als leerbedrijf moeten in staat zijn om de student opdrachten te laten vervullen die hij of zij nodig heeft om aan de eindtermen (via tussentijdse toetsen) te kunnen voldoen.

 

Daarnaast bieden wij de nodige faciliteiten: een praktijkopleider die vakinhoudelijke kennis goed kan overdragen en contact houdt met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding. We gebruiken een praktijkleerplan om de student gestructureerd op te leiden, zijn bereid om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding en werken samen met een consulent van het kenniscentrum.

 

De erkenning van leerbedrijven gebeurt door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (www.s-bb.nl)

 

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming en kwalificaties en diploma's.

 

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

 

Heb je interesse om stage te lopen bij Skin Activity? Stuur een e-mail aan info@skinactivity.nl of reageer via www.stagemarkt.nl