Privacyverklaring Skin Activity

 

Skin Activity verwerkt en bewaart de persoons- en behandelgegevens volgens de nieuwe wet en regelgeving. Deze gegevens heeft Skin Activity nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De volgende gegevens zullen aanbod komen:
– Voor- en achternaam;
– Adres, huisnummer, postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer en e-mailadres;
– IP-adres;
– Geboortedatum;
– Medische achtergrond;

- Productgebruik
– Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel;
– Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging.


Waarom zijn deze gegevens van belang voor Skin Activity?

Skin Activity heeft uw persoonsgegevens nodig indien Skin Activity met u contact wilt opnemen door middel van telefoon, per e-mail en/of per post. Skin Activity kan uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan voor huidverbetering of bestaande uit begeleiding voor afslanken of gewichtsbeheersing. Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens verplicht. In sommige gevallen kan de schoonheidsspecialiste (in samenspraak met u) uw behandelend arts  benaderen ter rapportage, intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Bewaring van de persoons- en medische gegevens

Volgens de wet en regelgeving (AVG/GDPR) is Skin Activity verplicht om uw persoonsgegevens en dossier 5 jaar te bewaren.

Gegevens delen met andere partijen en/of derden

De persoons- en overige gegevens worden alléén verstrekt aan derden door Skin Activity indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen moet er een aanleiding zijn voor het verstrekken van de gegevens die betrekking hebben tot de uitvoering van de behandeling.

Websitebezoek www.skinactivity.nl of www.skinactivity.com

Op de website van Skin Activity worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/tijdstip waarop u de website van Skin Activity bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de Skin Activity website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Skin Activity gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het volgende adres:  Provincialeweg 80, 5503 HJ Veldhoven

Beveiliging persoons- en medische gegevens

De website van Skin Actvity maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.
Skin Actvity neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen. Skin Actvity maakt gebruikt van software Salonized om persoons- en overige gegevens in te verwerken en verslagleggen. Salonized bewaart uw persoons- en overige gegevens op twee beveiligde en versleutelde
servers in Nederland.

Contactgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wil over de beveiliging, van en door Skin Activity verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

Skin Activity
Provincialeweg 80

5503 HJ Veldhoven

tel. 06-427 27 995