Lidmaatschap Brancheorganisatie De HuidProfessional

 

‘De Huidprofessional’ is een vereniging van professionals die geregistreerd zijn met hun vakdiploma en/of specialisatie(s) zodat het voor de consument direct duidelijk is waar deze terecht kan voor de meest vakbekwame, professionele, veilige en effectieve behandelingen bij verschillende huidproblemen. Resultaat: De juiste behandeling geeft pijnverlichting, voorkomt toekomstige huidproblemen en zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit!
Opgezet door én voor ondernemers in de schoonheidsverzorging, die zich richten op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de schoonheidsverzorgingsbranche. De Huidprofessional vertegenwoordigt haar leden bij allerlei soorten organisaties, denk aan zorgverzekeraars, de overheid en de pers. Daarnaast onderhouden ze nauwe contacten met alle branchegerelateerde organisaties zoals leveranciers en opleidingsinstellingen.

 

De bij  de HuidProfessional aangesloten schoonheidsspecialisten zijn gediplomeerd en officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Schoonheidsverzorging is een vak dat steeds in ontwikkeling is. Daarom moet de schoonheidsspecialist een diploma hebben dat voldoet aan onze examen-eisen om zich bij de HuidProfessional te mogen aansluiten. Als de schoonheidsspecialist naast het basisdiploma een vakdiploma voor een specialisatie bij ons heeft geregistreerd, bijvoorbeeld voor acne-behandeling, dan moet zij iedere drie jaar een verplichte nascholing volgen.  Bij de gediplomeerde schoonheidsspecialist ben je daarom in vertrouwde handen.


Klachtenfunctionaris / Geschillencommissie / Wet WKKGZ

Het kan gebeuren dat je om een bepaalde reden niet tevreden bent met je behandeling bij een schoonheidsspecialist.

 

Bespreek je klacht altijd eerst met de schoonheidsspecialist. Als je dan nog steeds ontevreden bent, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris staat tussen de partijen. Ze probeert voor de klacht een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook richt zij zich op herstel van de relatie tussen de klant en de schoonheidsspecialist. Je hoeft als klant niets te betalen voor de hulp van de klachtenfunctionaris.

 

Als een schoonheidsspecialist niet is aangesloten bij een brancheorganisatie, kan de klachtenfunctionaris niet bemiddelen. Dien dan een klacht in bij het Landelijk Meldpunt Zorg, een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij lossen geen klachten op, maar geven wel informatie en tips.

 

Geschillencommissie

Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kun je besluiten om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. De HuidProfessional is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging. Deze commissie doet over klachten een bindende uitspraak, waartegen je niet in beroep kunt gaan. Je vindt meer informatie over de werkwijze op www.degeschillencommissie.nl. Rechts kun je een folder downloaden over de procedure.

Goed om te weten: als klant zijnde dient er een klein bedrag betaald te worden voor het digitaal deponeren van de klacht. Deze kosten krijg je terug als je door de commissie in het gelijk wordt gesteld.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Het is belangrijk dat klanten met een klacht over een behandeling terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Voor een deel van de behandelingen van de schoonheidsspecialist is dat volgens de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg ook verplicht.
De HuidProfessional heeft dat voor haar leden goed geregeld.